W spotkaniu, które było okazją do złożenia życzeń świątecznych udział wzięli Prezes Fundacji "Pro Seniore" Andrzej Surowiecki oraz goście zaprzyjaźnieni z Fundacją, wspierający nasze działania: Przewodniczący Komisji ds. Emerytów i Rencistów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie dr Włodzimierz Cerański oraz dr Elżbieta Kuczałek-Rusiecka.  

W trakcie wizyty Prezes Fundacji zapewnił lekarzy seniorów o wsparciu, na jakie mogą liczyć pensjonariusze ośrodka oraz przedstawił najbliższe plany rozwojowe Fundacji.

Spotkanie miało także wymiar sentymentalny.  Nie zabrakło wspomnień związanych z seniorami -  wybitnymi przedstawicielami środowiska lekarskiego, którymi dzieli się zarówno zaproszeni goście, jak i podopieczni Domu Lekarza. 

Na zakończenie spotkania wszyscy pensjonariusze otrzymali wielkanocne paczki świąteczne ufundowane przez Fundację.