To Wasza hojność powoduje, że możemy pomagać podopiecznym.

Możesz pomóc przekazując 1,5% podatku dochodowego od osob fizycznych. Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym podać KRS: 0000250527

Możesz pomóc przekazując darowiznę (to nie to samo co 1% podatku)- w deklaracjach podatkowych dla osób fizycznych od opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu. Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji (KONTO NR: 34 2030 0045 1170 0000 0330 4290)

Wszystkie uzyskane środki zostaną przekazane na cele statutowe fundacji.