Zarząd Fundacji:

 • Prezes Zarządu - Piotr Wasilewski

 • Członek Zarządu - Mery Topolska - Kotulecka

 • Członek Zarządu - Michał Matuszewski

 

Rada Fundacji:

 • Przewodniczący Rady Fundacji - Łukasz Jankowski

 • Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji - Bożena Hoffman

 • Członek Rady Fundacji - Barbara Dobies-Krześniak

 • Członek Rady Fundacji - Jan Kowalczuk

 • Członek Rady Fundacji - Paweł Doczekalski

 • Członek Rady Fundacji - Agnieszka Serwan

 • Członek Rady Fundacji - Anna Ścibisz

 

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący Komisji - Piotr Sobiech