Realizując prośbę Domu Lekarza Seniora (pensjonariusze, dyrekcja) przekazujemy podziękowania dla lekarzy pracujących na potrzeby pensjonariuszy DLS:

dr Lucyna Brandt- lekarz Przychodni Medycyny Rodzinnej CSK MSW w Warszawie, która od 2014 (z krótkimi przerwami) do dziś, pracuje w ramach wizyt lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

dr Maria Różańska- lekarz internista, zatrudniona w ramach umowy zlecenia, która od grudnia 2020 r. do dziś, udziela w DLS porad lekarskich (również w czasach ograniczeń pandemicznych),

dr n. med. Aleksandra Szczęsna- lekarz pulmonolog, ordynator Oddziału Chorób Płuc z Pododdziałem Onkologicznym w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, która od ponad roku, udziela charytatywnie konsultacji.

Dołączamy do podziękowań.

(kolejność ustalona alfabetycznie)