Fundacja Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie "Pro Seniore" informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych i rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych. 

 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 30 czerwca 2020 roku

 

Projekt skierowany jest do lekarzy i lekarzy dentystów, którzy:

  • przynależą do Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie,
  • ukończyli 60. rok zycia, 
  • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE