Fundacja Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie "Pro Seniore" informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych i rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych. 

 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 31 grudnia 2021roku

 

Projekt skierowany jest do lekarzy i lekarzy dentystów, którzy:

  • przynależą do Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie,
  • ukończyli 60. rok życia, 
  • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.